This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).
Child with adult.

Start din egen innsamling

Start din egen innsamling for barn i dag! Nå har vi gjort det enkelt og morsomt å støtte arbeidet for barn i verden. På disse sidene lager du din egen digitale innsamling som du kan dele med familie, venner og kolleger. Du blir innsamlingssjefen!

Aktuelt

Amal, 7 år gammel, betrakter nabolaget sitt etter at nabohusene ble jevnet med jorden. Ingen ord kan beskrive ødeleggelsen hun ser.

Aktuelt: Krisen i Gaza

Drapene på barn må stoppe. Behovet for livreddende hjelp og beskyttelse er enormt og øker stadig. UNICEF, FNs barnefond, er på bakken og leverer nødhjelp som medisinsk utstyr, drivstoff og mental og psykososial støtte. Din støtte kan redde liv.

Så lett kommer du i gang

1. Velg et formål og gi et navn på innsamlingen.

2. Spre budskapet og tips vennene dine om innsamlingen din. Du kan bruke e-post, Facebook, Twitter og andre sosiale medier som ligger klare til bruk på siden.

3. Følg med på hvordan innsamlingen går etterhvert som dine venner begynner å donere. Les kommentarene deres og skriv svar.

Inspirerende innsamlinger

VERDENS STØRSTE HJELPEORGANISASJON FOR BARN

For alle som drømmer om et samfunn der både klima, miljø og sosiale utfordringer blir tatt på alvor - en bedre verden å gi videre til nye generasjoner. Som verdens største bevegelse for barn, er vi ikke redd for å konfrontere selv de største truslene som berører verdens barn - for å gi dem bedre fremtidsmuligheter.
Sammen med deg vil vi kjempe for verdier du tror på. Vi vil løfte frem de som våger å tenke nytt, og sørge for at vi finner nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på. Sammen skal vi stille forberedt til å møte morgendagens utfordringer! Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes i å skape varige endringer for barn. UNICEF har fått i oppdrag av FN å føre an i kampen for barns rettigheter. Vi er politisk og religiøst uavhengige, og vi vil aldri gi opp.

Hva går pengene til?

Pengene du samler inn øremerkes det formålet du velger. I 2020 ble pengene fordelt slik: 71% til formålet, 26% til inntektsgivende arbeid og 3% til administrasjon. UNICEF er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. UNICEF Norge er medlem i innsamlingskontrollen (les mer på innsamlingskontrollen.no).

Kontakt: minaksjon@unicef.no | +47 24145100 | Sandakerveien 130, 0484 Oslo