This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Start din egen innsamling

Start din egen innsamling for barn i dag! Nå har vi gjort det enkelt og morsomt å støtte arbeidet for barn i verden. På disse sidene lager du din egen digitale innsamling som du kan dele med familie, venner og kolleger. Du blir innsamlingssjefen!

Så lett kommer du i gang

1. Velg et formål og gi et navn på innsamlingen.

2. Spre budskapet og tips vennene dine om innsamlingen din. Du kan bruke e-post, Facebook, Twitter og andre sosiale medier som ligger klare til bruk på siden.

3. Følg med på hvordan innsamlingen går etterhvert som dine venner begynner å donere. Les kommentarene deres og skriv svar.

Aktuelt: barna i Ukraina trenger deg nå!

I Ukraina bor det 7,5 millioner barn. Akkurat nå er alle disse barnas liv og helse truet. Du kan gjøre en forskjell for dem i dag!

Inspirerende innsamlinger

VERDENS STØRSTE HJELPEORGANISASJON FOR BARN

For alle som drømmer om et samfunn der både klima, miljø og sosiale utfordringer blir tatt på alvor - en bedre verden å gi videre til nye generasjoner. Som verdens største bevegelse for barn, er vi ikke redd for å konfrontere selv de største truslene som berører verdens barn - for å gi dem bedre fremtidsmuligheter.
Sammen med deg vil vi kjempe for verdier du tror på. Vi vil løfte frem de som våger å tenke nytt, og sørge for at vi finner nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på. Sammen skal vi stille forberedt til å møte morgendagens utfordringer! Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes i å skape varige endringer for barn. UNICEF har fått i oppdrag av FN å føre an i kampen for barns rettigheter. Vi er politisk og religiøst uavhengige, og vi vil aldri gi opp.

Hva går pengene til?

Pengene du samler inn øremerkes det formålet du velger. I 2020 ble pengene fordelt slik: 71% til formålet, 26% til inntektsgivende arbeid og 3% til administrasjon. UNICEF er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. UNICEF Norge er medlem i innsamlingskontrollen (les mer på innsamlingskontrollen.no).

Kontakt: minaksjon@unicef.no | +47 24145100 | Sandakerveien 130, 0484 Oslo