Hjelp de syriske barna

To millioner barn er rammet av konflikten i Syria og mange har behov for humanitær hjelp. Jo lengre konflikten haler ut jo mer akutt blir behovet. Mange tusen barn og deres familier er tvunget på flukt over grensen fra Syria. Barn utgjør nesten halvparten av flyktningene som strømmer over grensen til landene rundt og er spesielt utsatte for overgrep og sykdom. I tillegg bærer mange på opplevelser ingen barn burde vært utsatt for.

UNICEF jobber nå døgnet rundt for å hjelpe alle som kommer til flyktningleire i regionen. Mange kommer frem helt utslitt og uten noe mer enn det de står og går i. Noen barn kommer helt alene, separert fra familien. Det viktigste er derfor å gi de et sted å bo, klær og hjelp til å bearbeide det de har opplevd. I tillegg er det opprettet provisoriske skoler slik at barna kan få undervisning og sørge for at de ikke blir en "tapt" generasjon.

Vi trenger din hjelp for å hjelpe de syriske barna.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close