Støtt UNICEFs arbeid for verdens barn

Alle barn har rett til å overleve, utvikle seg, bli hørt og få et godt liv - uansett hvem de er og hvor de bor.

Vi arbeider målrettet med å få ned barnedødelighet og bedre barns helse, vi beskytter barn mot overgrep og sørger for at de får en utdannelse. Når katastrofene skjer er vi på plass og yter akutt hjelp for å sørge for at barna overlever. For å klare dette er vi tilstede over hele verden, i mer enn 190 land, og når ut der annen hjelp ikke strekker til.

Når du gir et bidrag kan du være sikker på at pengene går dit behovet for hjelp er størst.

Bli med oss i kampen for hvert eneste barn, og start din innsamling i dag. Sammen endrer vi verden!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close